ทราบหรือเปล่าว่า toeic มีความสลักสำคัญประการใด

TOEIC หรือ Test of English for International Communication (ออกเสียงว่า “โทอิค”) เป็นข้อสอบความรอบรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับประเทศที่มิได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสากลที่มีสถิติของการใช้ในการสมัครงานมากที่สุดแบบหนึ่งของโลก ทั้งนี้ เนื่องจาก การสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดสมรรถนะ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับเริ่มต้น จนกระทั่งผู้ที่ใช้ ภาษาอังกฤษได้ในระดับเท่าๆ กันกับเจ้าของภาษา

TOEIC จัดทำขึ้นโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) ในเมืองพริ้นส์ตัน รัฐนิวเจอร์ซี่ สหรัฐอเมริกา เป็นที่รับรองจากทั่วโลกว่า เป็นองค์การชั้นหนึ่งในด้านการความเจริญรุ่งเรืองข้อสอบต่าง ๆ  ดังเช่น TOEFL, GMAT, GRE, SAT ฯลฯ เนื่องด้วยในไทยนั้น มีหลายสถานีและสถาบันต่างๆมากมายที่ปรารถนาผล TOEIC เช่น กิจการการบิน การโรงแรม การสัญจร การลำเลียง สถาบันการคลัง ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงหมอ รวมถึงบริษัทระหว่างประเทศอื่นๆ โดยใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ สำหรับวิเคราะห์ความชำนาญทางภาษาอังกฤษเพื่อที่จะประกาศรับเข้าทำงาน ปรับค่าแรงงาน เลื่อนขั้น คัดเลือกเพื่อที่จะไปอบรมสัมนาต่างประเทศ เป็นอาทิ

TOEIC ทดสอบอะไร?

เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความชำนิชำนาญทางด้าน Passive Skill จึงมี 2 ส่วนคือ แบบทดสอบ การฟัง พร้อมกับการอ่าน และความชำนาญความอาจจะ ในการใช้ ภาษาอังกฤษมาใช้งานจริง (Proficiency) แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการเสริมข้อสอบด้านการกล่าวและการจดเข้าด้วย ทำให้ช่วงปัจจุบัน TOEIC มีการทดลองสองแบบคือ

Classic TOEIC Test Administration (TOEIC Listening and Reading Test) การฟังพร้อมทั้งการอ่าน

Redesigned TOEIC Test Administration (TOEIC Speaking and Writing Tests) การกล่าวและการเขียน

หากสนใจเรียนเพิ่มเติมติดต่อ http://www.thesmarttutor.com/toeic/

Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.